Tìm giá thấp nhất
VNĐ   VNĐ
Tìm kiếm
Liên hệ

Xếp hạng 4 lăng mộ của vua, chúa Nguyễn là di tích lịch sử tỉnh

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có quyết định xếp hạng lăng mộ của chúa Nguyễn Phúc Nguyên, chúa Nguyễn Phúc Tần, vợ chúa Nguyễn Hoàng và lăng vua Hiệp Hòa là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Theo đó, Lăng Trường Diễn - Lăng mộ của chúa Nguyễn Phúc Nguyên (tức tức lăng Hy Tôn Hiếu Văn Hoàng Đế, 1563-1635), vị chúa Nguyễn thứ 2, lăng tọa lạc tại thôn Hải Cát, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

Cổng vào Lăng Vĩnh Cơ

Lăng Trường Hưng - Lăng mộ của chúa Nguyễn Phúc Tần (tức Thái Tôn Hiếu Triết Hoàng Đế, 1620-1687), vị chúa Nguyễn thứ 4, lăng tọa lạc tại thôn Hải Cát, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

Lăng Vĩnh Cơ - Lăng mộ của vợ chúa Nguyễn Hoàng, mẹ chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Sau khi mất, bà được phong hiệu là Từ Lương Quang Thục Minh Đức Y Cung. Lăng mộ của bà tọa lạc tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

Lăng vua Hiệp Hòa nằm trên đường Tam Thai, phường An Tây, thành phố Huế. Hiệp Hòa là vị vua thứ 6 của nhà Nguyễn nhưng bị phế và mất ngày 29/11/1883 nên bài vị vua Hiệp Hòa không được thờ trong Thế Miếu. Lăng mộ ông quy mô bình thường, nằm giữa rừng thông phường An Tây.
 

Trần Dương

Báo Thừa Thiên Huế

Các bài khác
Nguyễn Huệ và chiến lược con người
Nguyễn Huệ và chiến lược con người
Nguyễn Huệ và chiến lược con người
Nguyễn Huệ và chiến lược con người
Nguyễn Huệ và chiến lược con người
Nguyễn Huệ và chiến lược con người
Nguyễn Huệ và chiến lược con người
Website thương mại điện tử Cùng Mua Sắm
Khách sạn Morin Huế

Facebook chat